ردیابی خواب با دستگاه هوشمند
واچ فیس

آموزش تنظیم واچ فیس های دستگاه اپل واچ برای بلند خواندن زمان

0
روش های زیادی برای مطلع شدن از زمان در دستگاه اپل واچ (Apple Watch) وجود دارد. در اپل واچ شما، واچ فیسی (Watch Face)...

دکمه کناری اپل واچ (Side Button) چه کاری انجام می دهد؟

0
شاید فکر کنید که دکمه کناری اپل واچ (یا دکمه Side اپل واچ)، قسمت کم اهمیت اپل واچ است که برای خاموش کردن ساعت...