خانه برچسب‌ها چگونه قابلیت پاسخ خارج از دفتر (Out of office) سرویس Gmail را فعال کنیم؟

برچسب: چگونه قابلیت پاسخ خارج از دفتر (Out of office) سرویس Gmail را فعال کنیم؟

Out of office

چگونه قابلیت Out of office سرویس Gmail را فعال کنیم؟

0
با فعال کردن این قابلیت، وقتی خارج از دفتر هستید، ایمیل‌های کاری شما همچنان فعال هستند. اگر برای مدتی در مرخصی هستید، می‌توانید پیام‌های...