خانه برچسب‌ها چگونه می‌توان در Gmail ایمیل‌های ارسال‌کنندگان خاصی را مسدود کرد

برچسب: چگونه می‌توان در Gmail ایمیل‌های ارسال‌کنندگان خاصی را مسدود کرد

ارسال‌کنندگان خاصی را مسدود

چگونه می‌توان در Gmail ارسال‌کنندگان خاصی را مسدود کرد

0
برخی از فرستندگان ایمیل وجود دارند که شما نمی‌خواهید ایمیلی از آنها دریافت کنید. شما نمی‌توانید جلوی ارسال ایمیل آنها را بگیرید اما می...